• New title for a=>html, img=>alt
  • सामाजिक शुरक्षा कोषको स्थापना

    धान्याञ्चल वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सामाजिक शुरक्षा कोषको स्थापना गरी आपतमा परेका कडा रोगको शिकार भएका शेयरधनी महानुभावहरुलाई विशेष सहयोग गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गरेको छ यस प्रयोजनको लागि रु २०० रुपयाँ प्रत्येक शेयरधनीबाट उक्त कोषमा रकम दाखिला गरिनेछ ।