• New title for a=>html, img=>alt
  • सम्मान कार्यक्रम सम्बन्धमा

    यस सस्थाको नबौ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा २०७४ सालको SEE परीक्षामा उत्कृस्ट अंक ल्याउने दुइजनाशेयर धनीका शंततिलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेकोले अशोज १० गते भित्र यस सस्थामा प्रमाण पत्र सहित सम्पर्कको लागि अनुरोध गरिन्छ /